Formulář pro podání oznámení

Formulář pro oznámení protiprávního jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (tzv. "whistleblowing")

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Zde můžete nahrát přílohu o maximální velikosti 5MB. Povolené jsou následující typy souborů .pdf, .doc, .docx, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .xls, .xlsx, .zip, .rar, .7zip, .pptx, .ppt.